Τμήμα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής

Τμήμα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής

Η λαπαροσκοπική χειρουργική, ευρέως γνωστή ως «ελάχιστα επεμβατική χειρουργική» ,μπορεί να λύσει πολύπλοκα ζητήματα με έναν καλά εξελιγμένο αλλά απλό τρόπο. Το τμήμα είναι εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και υποδομής, με την υποστήριξη μιας έμπειρης ομάδας χειρουργών που πραγματοποιούν προηγμένες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.
Οι επεμβάσεις γίνονται με τη βοήθεια μικροσκοπικών τομών. Αυτό διασφαλίζει ότι οι ασθενείς έχουν λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, περνούν μικρότερο χρόνο στο νοσοκομείο και αναρρώνουν σημαντικά πιο γρήγορα από ό,τι μετά από μια ανοιχτή χειρουργική επέμβαση.

Εξετάσεις/Θεραπείες

Διαγνωστικές λαπαροσκοπήσεις

Βιοψίες ενδοκοιλιακών οργάνων

Λύση συμφύσεων

Χολοκυστεκτομές

Σκωληκοειδεκτομές

Επεμβάσεις παχυσαρκίας

Γυναικολογικές επεμβάσεις

Ουρολογικές επεμβάσεις