Title Image

Ειδικές Μονάδες

Home  /  Υπηρεσίες  /  Ειδικές Μονάδες

Ειδικές Μονάδες

Μονάδα Εμφύτευσης Αντικατάστασης Βηματοδοτών

Το Doctors’ General Clinic, στην Αθήνα, διαθέτει ένα σύγχρονο Βηματοδοτικό Κέντρο για Εμφύτευση και Αντικατάσταση Βηματοδοτών. Με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, άριστα και συνεχώς εκπαιδευόμενο επιστημονικό προσωπικό προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε χιλιάδες συμπολίτες μας, που χρειάζονται την εμφύτευση βηματοδότη, έλεγχο της σωστής λειτουργίας του και αντικατάσταση, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η εμφύτευση βηματοδότη κρίνεται απαραίτητη όταν ένα άτομο παρουσιάζει μεγάλη βραδυκαρδία κάτω από 50 σφίξεις ανά λεπτό ή μεγάλες καρδιακές παύσεις άνω των 3 δευτερολέπτων, όχι κατά την διάρκεια του ύπνου. Ένας ασθενής μπορεί, επίσης, να χρειαστεί βηματοδότη όταν μια απαραίτητη γι’ αυτόν φαρμακευτική αγωγή προκαλεί παθολογική βραδυκαρδία. Μετά την τοποθέτηση βηματοδότη πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει να ασχοληθούν ξανά όταν θα εξαντληθεί ή όταν πλησιάζει η προσληφθείσα εξάντλησή του. ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ! Η λειτουργία ενός βηματοδότη πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για πολλούς λόγους. Ο βηματοδότης πρέπει να ελέγχεται σε ειδικά Κέντρα Ελέγχου Βηματοδοτών από εξειδικευμένους καρδιολόγους 1 με 2 φορές το χρόνο. Ο έλεγχος γίνεται αναίμακτα και ανώδυνα, μέσω τηλεμετρίας, από έναν υπολογιστή- προγραμματιστή, που επικοινωνεί με τον βηματοδότη. Έτσι, ελέγχουμε αφενός την καλή λειτουργία του βηματοδότη και των ηλεκτροδίων του και αφετέρου: Πραγματοποιούμε αλλαγή των ρυθμίσεων του, εφόσον αυτό επιβάλλεται, για τη σωστότερη λειτουργία του, αλλά και την πιθανή εξοικονόμηση της μπαταρίας και αύξηση της διάρκειας ζωής της. Ανακαλύπτουμε την συνύπαρξη άλλων αρρυθμιών, αφού ο βηματοδότης λειτουργεί ως Holter ρυθμού και εφαρμόζουμε την κατάλληλη θεραπεία. Διαπιστώνουμε την διάρκεια ζωής της μπαταρίας που μας προειδοποιεί έγκαιρα για την ασφαλή αντικατάσταση του βηματοδότη, αρκετά πριν από την πλήρη εξάντλησή του.

Ειδικές Μονάδες

Μονάδα Αποκατάστασης Αγγειακών Εγκεφαλικών

Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) είναι οξεία νευρολογική διαταραχή αγγειακής αιτιολογίας μετά από διακοπή της παροχής αίματος σε μία περιοχή του ΚΝΣ ( ισχαιμικό ΑΕΕ) ή από ρήξη αγγείου με επακόλουθο αιμορραγικό ΑΕΕ .

Στην Ευρώπη αποτελούν την πρώτη αιτία σοβαρής αναπηρίας και τη δεύτερη αιτία θανάτου και άνοιας ενώ στην χώρα μας αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου μετά την στεφανιαία νόσο και τις νεοπλασματικές ασθένειες .

Στην Μονάδα Αποκατάστασης Αγγειακών Εγκεφαλικών της Doctors’ General Clinic η διαδικασία αποκατάστασης είναι διεπιστημονική και περιλαμβάνει την φροντίδα από εξειδικευμένη ομάδα Νευρολόγου, Παθολόγου, Φυσίατρου καθώς και την άμεση υποστήριξη από ειδικότητες που λειτουργούν έντός του Νοσοκομείου όπως Φυσικοθεραπευτή, Ουρολόγου , Ψυχολόγου, Λογοθεραπευτή και Εργοθεραπευτή.

Πρώτιστο μέλημά μας είναι η έγκαιρη έναρξη της αποκατάστασης ώστε να μειωθεί στο μέγιστο ο κίνδυνος των επιπλοκών και ο βαθμός αναπηρίας.

Τα στάδια αλλά και ο χρόνος αποκατάστασης του ασθενή ποικίλουν ανάλογα με τον βαθμό των επιπλοκών.

Αρχικά ο ασθενής υποβάλλεται σε αναπνευστική φυσικοθεραπεία με σκοπό την απομάκρυνση των βρογχικών εκκρίσεων.

Σημαντική ειναι και η ψυχολογική υποστήριξη που προσφέρεται στους συγγενείς του ασθενούς. Τοποθετείται σε σωστή θέση και στάση στο κρεβάτι για την πρόληψη εισροφήσεων,κατακλίσεων και ρικνώσεων.

Πραγματοποιούνται με φυσικά μέσα και ειδικές τεχνικές ασκήσεις εύρους κίνησης στα άνω και κάτω άκρα με σκοπό την διατήρηση της τροχιάς των αρθρώσεων, την ανάπτυξη ,διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Οι ασθενείς με ΑΕΕ παρουσιάζουν αφασία,δυσαρθρία,απραξία καθώς και διαταραχές κατάποσης και δυσφαγίας.

Ο λογοθεραπευτής αξιολογεί τις διαταραχές κατάποσης και επικοινωνίας διαμορφώνοντας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης με στόχο την ελαχιστοποίηση ων δυσκολιών επικοινωνίας, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την αποφυγή επιπλοκών όπως η πνευμονία εξ εισροφήσεων.

Ο εργοθεραπευτής με ειδικές τεχνικές βοηθά στην επανεκπαίδευση σε δραστηριότητες της καθημερινής διαβίωσης όπως σίτιση ένδυση ,ένδυση ,προσωπκή υγιεινή,μετακίνηση επικοινωνία
Με ειδικές ασκήσεις βοηθά στην διατήρηση και βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων.

Ο εργοθεραπευτής εκπαιδεύει τους φροντιστές και την οικογένεια σχετικά με την φροντίδα του ασθενούς. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην εργονομική διαμόρφωση του χώρου διαβίωσης μετά από επίσκεψη στην οικεία του ασθενούς έτσι ώστε να γίνει πρόληψη ατυχημάτων.

Στον ασθενή που έχει υποστεί ΑΕΕ είναι απαραίτητη η ψυχολογική υποστήριξη με σκοπό να τον βοηθήσει να κατανοήσει την νέα κατάσταση που βιώνει ,να μπορέσει να συνεργαστεί με τους θεραπευτές και να διαχειριστεί τα συναισθήματα του καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να απογοητευθεί και να μην θέλει να συμμετάσχει στην θεραπεία.

Ειδικές Μονάδες

Κέντρο Άσθματος

Το άσθμα είναι μια χρόνια πάθηση που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή των αεραγωγών που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες και ταλαιπωρεί χιλιάδες συμπολίτες μας. Στη Doctors’ General Clinic, στο κέντρο της Αθήνας, που εφημερεύει καθημερινά όλο το 24ωρο, έχουμε αναπτύξει μια μονάδα αντιμετώπισης της αλλεργίας και του άσθματος για την καλύτερη διάγνωση και την αντιμετώπισή τους.

Τα συμπτώματα του άσθματος μπορεί να υποχωρήσουν με την κατάλληλη θεραπεία, αλλά μερικές φορές μπορεί να υποχωρήσουν αυτόματα με την αποφυγή του ερεθιστικού παράγοντα που τα προκάλεσε.

Για τη διάγνωση των παθήσεων, στο Doctors’ General Clinic διεξάγουμε μια σειρά από εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις, όπως :

Παθήσεις

Αλλεργικό άσθμα και αλλεργική ρινίτιδα / παραρινοκολπίτιδα
Ατοπική δερματίτιδα (έκζεμα) και δερματίτιδα εξ’επαφής
Οξεία και χρόνια κνίδωση
Αλλεργικό αναφυλακτικό σοκ σε τροφικές και φαρμακευτικές αλλεργίες
Αλλεργικό σοκ σε τσιμπήματα εντόμων
Διαταραχές-ανεπάρκειες του ανοσοποιητικού συστήματος, είτε γενετικές πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς σε σοβαρά χρόνια νοσήματα

Εξετάσεις/Θεραπείες

Λήψη εξειδικευμένου πνευμονολογικού, αλλεργικού/ανοσολογικού ιστορικού & φυσική εξέταση
Σπιρομέτρηση
Αλλεργικά τεστ
Ρινοσκόπηση σε συνεργασία με ΩΡΛ
ΑΣΘΜΑ

Ειδικές Μονάδες

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ)

Ο σκοπός της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της κλινικής Doctors’ General Clinic με δομή και οργάνωση που να έχει τη δυνατότητα για φροντίδα και υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών σε βαριά πάσχοντες ασθενείς που έχουν πραγματικό ή δυνητικό κίνδυνο θανάτου.

Η πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτηρίου, διαθέτει 4 κλίνες και έχει όλους τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους. Υποδέχεται περιστατικά που προέρχονται από το χώρο του νοσοκομείου, αλλά και περιστατικά από άλλα νοσοκομεία μέσω του ΕΚΑΒ. Τα περιστατικά τα οποία υποστηρίζει η μονάδα είναι ποικίλα και κυρίως περιπτώσεις που αν δεν εισαχθουν σε μονάδα εντατικής θεραπείας μπορεί να είναι μοιραία για τους ασθενείς. Για την υποστήριξη αυτών των ασθενών υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής των περισσοτέρων μη επεμβατικών και επεμβατικών διαγνωστικών τεχνικών (υπέρηχοι, αιμοδυναμική παρακολούθηση, ενδοσκοπήσεις κ.λ.π.) όπως επίσης είναι εφικτές οι περισσότερες από τις επεμβατικές θεραπευτικές πράξεις (τραχειοστομίες, αιμοδιαδιήθηση κ.λ.π). Σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εκτός της φροντίδας που προσφέρει στους ασθενείς της ΜΕΘ είναι να υποστηρίζει συμβουλευτικά καθημερινά και συστηματικά την υπόλοιπη κλινική για περιστατικά ασθενών που είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ιατροί

Ειδικές Μονάδες

Online ραντεβού

Κλείστε ραντεβού για τις Ειδικότητες και τους Ιατρούς που επιθυμείτε, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

    Συμπληρώστε τα στοιχεία σας: