Τμήμα Χειρουργικής Παχυσαρκίας

Τμήμα Χειρουργικής Παχυσαρκίας

Το τμήμα Βαριατρικής χειρουργικής του Doctors’ είναι στελεχωμένο από έμπειρους χειρουργούς παχυσαρκίας, πιστοποιημένους από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Χειρουργικής της Παχυσαρκίας (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders – IFSO).

Ομαδική επιστημονική προσέγγιση της παχυσαρκίας

Στο Doctors’ Hospital όπως και στα μεγαλύτερα κέντρα παχυσαρκίας παγκοσμίως, ακολουθείται η ομαδική προσέγγιση της παχυσαρκίας πριν και μετά το χειρουργείο. Ο ασθενής πλαισιώνεται από μια ομάδα ιατρών-συνεργατών με παθολόγο, ενδοκρινολόγο, διαιτολόγο, καρδιολόγο, χειρουργό και αναισθησιολόγο. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στην ψυχολογική υποστήριξη του ασθενή σε όλα τα στάδια της θεραπείας και της αποθεραπείας του. Για εμάς στο Doctors' Hospital, η παχυσαρκία δεν είναι μειονέκτημα εμφάνισης, αλλά πολυπαραγοντικό πρόβλημα υγείας. Φιλοσοφία μας είναι πως μόνο όταν η παροχή υπηρεσιών υγείας συνδυάζεται με τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία και το υψηλό αίσθημα ευθύνης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, μπορούμε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το Τμήμα Χειρουργικής Παχυσαρκίας της Doctors' Hospital παρέχει οριστική λύση σε κάθε περίπτωση παχυσαρκίας, μέσω όλων των τεχνικών που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εξετάσεις/Θεραπείες

Γαστρική πτύχωση

Γαστρικός δακτύλιος

Επιμήκης γαστρεκτομή

Γαστρική παράκαμψη

Γαστρικό Botox

Ονοματεπώνυμο Ιατρού Ειδικότητα Τίτλος
Κος Σωτήριος Γαβριήλ Γενικός Χειρουργός Διευθυντής Χειρουργός
Κος Βασίλειος Γκιούρδας Γενικός Χειρουργός Διευθυντής Χειρουργός
Κος Χρήστος Σαχπατζίδης Γενικός Χειρουργός Διευθυντής Χειρουργός