×

 

Χειρουργική Ογκολογία

Το Ογκολογικό Τμήμα του Doctors' Hospital στελεχώνεται από καταρτισμένους ιατρούς, έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ διαθέτει και υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Αυτές οι προϋποθέσεις επιτρέπουν μια ολοκληρωμένη και συστηματική αντιμετώπιση των νεοπλασματικών ασθενειών, όπως επίσης και μια τακτική και αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των νοσημάτων αυτών. Για την αντιμετώπιση των κακοηθών νεοπλασμάτων χρησιμοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι χημειοθεραπείας, ορμονοθεραπείας, ανοσοθεραπείας και βιολογικής θεραπείας.

• Μια πρωτοποριακή αντικαρκινική μέθοδος
Στο ιδιωτικό νοσοκομείο Doctors' Hospital εφαρμόζεται μια πρωτοποριακή αντικαρκινική μέθοδος (Ηλεκτροχημειοθεραπεία), η οποία μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικό τοπικό έλεγχο επιδερμικών και υποδόριων όγκων ποικίλης προέλευσης. Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου περιλαμβάνονται:

• Λίγες παρενέργειες
• Διατήρηση της λειτουργικότητας των οργάνων και των γειτονικών υγιών ιστών
• Καλή ανεκτικότητα του ασθενούς που επιτρέπει άμεση ανάκαμψη
• Αποτελεσματικότητα της μεθόδου σε περιοχές που έχουν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία ή και ακτινοθεραπεία

Εξετάσεις

Avatar

Καρδιογράφημα

Avatar

Καρδιογράφημα

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Κλείστε Ραντεβού

Avatar

Στεφανογραφία

Avatar

Στεφανογραφία

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Κλείστε Ραντεβού

Avatar

Τεστ Κοπώσεως

Avatar

Τεστ Κοπώσεως

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Κλείστε Ραντεβού

Avatar

Καρδιογράφημα

Avatar

Καρδιογράφημα

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Κλείστε Ραντεβού

Avatar

Στεφανογραφία

Avatar

Στεφανογραφία

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Κλείστε Ραντεβού

Avatar

Τεστ Κοπώσεως

Avatar

Τεστ Κοπώσεως

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Κλείστε Ραντεβού

Δείτε τους Ιατρούς της Χειρουργικής Ογκολογίας

Ονοματεπώνυμο Ιατρού Ειδικότητα Τίτλος

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ