Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

Το Τμήμα Αναισθησιολογίας της Doctors’ Hospital έχοντας στην διάθεσή του υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό για την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς και σύγχρονα αναισθησιολογικά μηχανήματα που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση επιπλοκών, κάνοντας ασφαλέστερη την έκβαση των χειρουργικών επεμβάσεων, ανταποκρίνεται με απόλυτη επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης ιατρικής.

Οι αναισθησιολόγοι του τμήματος αυτού παρέχουν την υποστήριξή τους σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων κατά τη διενέργεια εξετάσεων και επεμβατικών πράξεων και αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση επειγόντων συμβάντων.

Δείτε τους Ιατρούς της Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

Ονοματεπώνυμο Ιατρού Ειδικότητα Τίτλος
Κος Γεώργιος Σακοράφας Γενικός Χειρουργός Διευθυντής Χειρουργός