ΤΥΡΑΛΗΣ
Τύραλης Γεώργιος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Κλείστε ραντεβού με τον γιατρό

Διευθυντής Γενικός Ιατρός