Συχνές ερωτήσεις

Το εξιτήριο σας εκδίδεται στο Γραφείο Κίνησης ασθενών που βρίσκεται στο ισόγειο της κλινικής.

Η εξόφληση γίνεται με τους κάτωθι τρόπους :

  1. Μετρητά
  2. Πιστωτικές κάρτες (Visa, MasterCard).
  3. Επιταγές με λήξη την ημερομηνία του εξιτηρίου.

Δεν γίνονται δεκτές οι δίγραμμες επιταγές και η κάρτα Diners και American express

Η κλινική εφημερεύει όλο το 24ωρο.

Παρακαλείσθε να μην αφήνετε χρήματα και αντικείμενα αξίας στο δωμάτιο κατά την διάρκεια νοσηλείας σας καθώς το νοσοκομείο δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια προσωπικών σας αντικειμένων.

Οι ώρες του επισκεπτηρίου είναι 10.00-13.00 και 17.00-21.00

Πρόσβαση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς:

  1. Στάση Κεφαλληνίας από Κέντρο
    Τρόλεϋ: 3 5 11 13 14 Λεωφορεία: 608 622 Α8 Β8
  2. Στάση Κεφαλληνίας προς Κέντρο
    Τρόλεϋ: 3 5 11 13 14 Λεωφορεία: 054 622 Α8 Β8
  3. Σταθμός Ηλεκτρικού “Βικτώρια”

Αντίγραφο του ιατρικού φακέλου μπορεί να παραλάβει ο ασθενής σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών, υποβάλλοντας έγγραφο αίτημα στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών της κλινικής από την ημέρα του εξιτηρίου.
Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, τόσο το αίτημα, όσο και η παραλαβή του αντιγράφου εκτός του ιδίου δύναται να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.