ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ CHECK-UP

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Γενική Αίματος
 • SGOT
 • SGPT
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

ΥΠΕΡΗΧΟΙ

 • Υπερηχογράφημα Άνω και Κάτω Κοιλίας

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΔΩΡΕΑΝ με την έκδοση της κάρτας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Γενική Αίματος
 • SGOT
 • SGPT
 • Γενική Ούρων
 • Σάκχαρο
 • TΚE
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Κρεατινίνη
 • Ουρία

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
 • Triplex Καρδιάς

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

 • PSA

ή

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ

 • Μαστογραφία

ΥΠΕΡΗΧΟΙ

 • Υπερηχογράφημα Άνω και Κάτω Κοιλίας

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

με κόστος γενικού ελέγχου για άνδρες 135€

με κόστος γενικού ελέγχου για γυναίκες 150€

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Γενική Αίματος
 • SGOT
 • SGPT
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • TKE
 • Γενική Ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρίαv
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Κρεατινίνη
 • Ολικά Λιπίδια
 • Ουρικό οξύ
 • γ GT
 • Ασβέστιο
 • PSA (Άνω των 45 ετών)

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
 • Triplex Καρδιάς
 • Δοκιμασία (test) Κοπώσεως

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Μαστογραφία
 • Test Παπανικολάου (test Pap)

ΥΠΕΡΗΧΟΙ

 • Υπερηχογράφημα Άνω και Κάτω Κοιλίας

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

με κόστος 175€

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Γενική Αίματος
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Σάκχαρο
 • ΤΚΕ
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Ουρία
 • Ολικά Λιπίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • Γενική Ούρων
 • Ουρικό οξύ
 • γ GT
 • Ασβέστιο
 • Νάτριο ορού (Να)
 • T3
 • Κάλιο ορού (Κ)
 • TSH

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
 • Triplex Καρδιάς
 • Δοκιμασία (test) Κοπώσεως

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • PSA (Άνω των 45 ετών)

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Μαστογραφία
 • Test Παπανικολάου (test Pap)

ΥΠΕΡΗΧΟΙ

 • Υπερηχογράφημα Άνω και Κάτω Κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

με κόστος για άνδρες 230€

με κόστος για γυναίκες 235€

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Χοληστερίνη
 • LDL
 • HDL
 • Τριγλυκερίδια

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
 • Triplex Καρδιάς
 • Δοκιμασία (test) Κοπώσεως

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ

με κόστος 110€

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • PSA

ΥΠΕΡΗΧΟΙ

 • Υπερηχογράφημα Νεφρών-Ουροδόχου κύστεως-Προστάτη

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΟΥΡΟΛΟΓΟ

με κόστος 35€

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Test Παπανικολάου (Test Pap)
 • Γυναικολογικός Ενδοκολπικός Υπέρηχος

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟ

με κόστος 30€

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Ψηφ. Μαστογραφία
 • Υπερηχογράφημα μαστών

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΟ

με κόστος 50€ 

Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • T4
 • T3
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς
 • TSH
 • Αντιθυρεοειδικά αντισώματα

Β. ΠΛΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • T4
 • T3
 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • Tg
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς
 • Αντιθυρεοειδικά αντισώματα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ

με κόστος βασικού ελέγχου 45€

με κόστος πλήρους ελέγχου 85€

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Γενική Αίματος
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Γενική Ούρων
 • SGOT
 • SGPT
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • γ GT
 • Ουρικό οξύ
 • Νάτριο ορού (Να)
 • Κάλιο ορού (Κ)
 • HbA1c (Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟ

με κόστος πλήρους ελέγχου 60€

CHECK UP KAT’OIKON

 • Γενική Αίματος
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Σάκχαρο
 • ΤΚΕ
 • Ουρία
 • SGOT
 • SGPT
 • Γενική Ούρων
 • Ουρικό οξύ
 • γ GT
 • Νάτριο αίματος (Να)
 • Κάλιο αίματος (Κ)
 • TSH
 • Χολερυθρίνη ολική
 • Λευκώματα & Σχέσεις Ολικά
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη

με κόστος 60€

Προληπτικός Έλεγχος Κορονοϊού κατ’ οίκον

 • Συνδυασμένο Μοριακό τέστ ανίχνευσης Κορωνοϊού (COVID-19) μέθοδο  Real Time – PCR & Test Influenza A/B (Γρίπης) με κόστος 95€
 • Μοριακό τέστ ανίχνευσης Κορωνοϊού (COVID-19) με μέθοδο  Real Time – PCR με κόστος 80€
 • Τεστ ανίχνευσης  Αντιγόνου Κορωνοϊού (COVID-19) Ag με κόστος 30€
 • Τεστ ανίχνευσης  Αντισωμάτων Κορωνοϊού (COVID-19) IgM / IgG με κόστος 45€

*Η δειγματοληψία γίνεται με διακριτικότητα και πάντα με βάση όλους τους κανόνες προστασίας (εξοπλισμός, ένδυση κλπ) και αποτροπής πιθανής διασποράς του ιού.