Πνευμοθώρακας

Πνευμοθώρακας

Τι είναι ο Πνευμοθώρακας

Πνευμοθώρακας είναι η ανώμαλη συγκέντρωση αέρα στον πλευριτικό χώρο, μεταξύ πνεύμονα και θωρακικού τοιχώματος.
Πιο απλά θα λέγαμε πως ειναι ενας πεσμένος πνεύμονας. Αναλόγως την περίπτωση, προκύπτει και η ένδειξη για θωρακοχειρουργική παρέμβαση.

 

Πώς “πέφτει” ένας πνεύμονας

Ο πνεύμονας “ξεφουσκώνει” όταν αέρας φεύγει από μέσα  του και χάνεται στο χώρο ανάμεσα στο θωρακικό τοίχωμα (π.χ τα πλευρά από τη μέσα τους μεριά) και τον ίδιο τον πνεύμονα. Αυτός ο αέρας σπρώχνει τον πνεύμονα να ξεκολλήσει απο το θώρακα και να πέσει  δηλαδή να μην ειναι πλέον φουσκωμένος και κατα συνέπεια να μη μπορεί ο ασθενής να αναπνεύσει από την πλευρά αυτή.

Ποια είναι τα αίτια του Πνευμονοθώρακα
1) Κάκωση Θώρακος: κλειστό ή διατιτραίνον τραύμα ακόμη και από ιατρικούς χειρισμούς

2) Πνευμονικά νοσήματα: ΧΑΠ, εμφύσημα, κυστική ίνωση, πνευμονία

3) Ρήξη μικρών φυσσαλίδων στην επιφάνεια του πνεύμονα (μπούλες)

4) Μηχανικός αέρισμός σε μονάδα εντατικής θεραπείας (λόγω υψηλών πιέσεων που αναπτύσσονται μέσα στο κύκλωμα του αναπνευστήρα)

 

Ποια είναι τα συμπτώματα από τον Πνευμοθώρακας

Τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την αιτία και τον βαθμό της πάθησης, αλλά τα πιο κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

1. Πόνο στο στήθος ή την πλάτη, που μπορεί να το αισθανθεί ο ασθενής σαν μαχαιριά.
2. Δυσκολία στην αναπνοή.
3. Ταχυκαρδία.
5. Πυρετός ή άλλα συμπτώματα λοίμωξης, ανάλογα με την αιτία του πνευμοθώρακα.

 

Πνευμοθώρακας
Πνευμοθώρακας

 

Πώς γίνεται η διάγνωση του Πνευμοθώρακας

Γενικά η διάγνωση του πνευμοθώρακος γίνεται με ακτινογραφία Θώρακος και στις περισσότερες πλέον περιπτώσεις χρησιμοποιούμε και Αξονική Τομογραφία για να αναζητήσουμε και την παρουσία φυσσαλίδων ή άλλης ενδοπνευμονικής παθολογίας.

 

Ποια είναι η θεραπεία για τον Πνευμοθώρακας

Η τοποθέτηση ενος σωλήνα μέσα στο θώρακα ανάμεσα στα πλευρά για να αφαιρεθεί ο αέρας αυτός και να εκπτυχθεί ξανά ο πνεύμονας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις με πολύ μικρό και ασυμπτωματικό πνευμοθώρακα και σε συνθήκες πολύ καλής παρακολούθησης και ετοιμότητας μπορεί να αφεθεί και ένας μικρός πνευμοθώρακας να επουλωθεί με απορρόφηση του αέρα κι απο μόνος του.

Με εισαγωγή σωλήνα ή βελόνης

Ο σωλήνας ή η βελόνη που εισάγεται μέσα στο θώρακα συνδεέται με μία φιάλη παροχέτευσης θώρακος (ή με σύριγγα η βελόνη) και με τον τρόπο αυτό συνεχώς αφαιρείται αέρας απο τη θωρακική κοιλότητα. Έτσι   δίνεται η δυνατότητα στον πνεύμονα να επανεκπτυχθεί στη σωστή του θέση.

Χειρουργική επέμβαση

Εάν η τοποθέτηση του σωλήνα δεν λύσει το πρόβλημα τότε θα πρέπει να γίνει μια χειρουργική επέμβαση. Με μια μικρή τομή γίνεται εκτομή της φυσσαλίδας ή των φυσσσαλίδων που χάνουν αέρα και τις αποκλείουν οριστικά. Η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει και από δύο ή τρεις μικρές τρύπες στο θώρακα με τη χρήση μιάς κάμερας. Η επέμβαση τότε λέγεται Θωρακοσκοπική και ανήκει στις λεγόμενες VATS (VIDEO ASSISTED THORACIC SURGERY) επεμβάσεις. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις γίνεται αφαίρεση και της εσωτερικής στιβάδας του θωρακικού τοιχώματος (τοιχωματικός υπεζωκότας) σε άλλοτε άλλη έκταση με σκοπό να κολλήσει ο πνεύμονας πιο εύκολα στο τοίχωμα και να μην ξαναξεκολλήσει απο εκεί.
Αυτό ονομάζεται ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΗ. Συνήθως μετά 4 ημέρες ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει εκπτυχθεί ο πνεύμονας και να μην υπάρχει απώλεια αέρα στη φιάλη.