Πνευμονική Υπέρταση

Πνευμονική Υπέρταση

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 

Η Πνευμονική Υπέρταση προκαλείται και περιλαμβάνει ένα σύνολο παθήσεων οι οποίες χαρακτηρίζονται από προοδευτική αύξηση των πνευμονικών αγγειακών πιέσεων και αντιστάσεων. Η αύξηση πιέσεων και αντιστάσεων στις πνευμονικές αρτηρίες οδηγεί σε υπερφόρτωση πιέσεως της δεξιάς κοιλίας, ανεπάρκεια των βαλβίδων, καρδιακή ανεπάρκεια και τελικώς πρώιμο θάνατο. Η πνευμονική υπέρταση υπήρξε για αρκετά χρόνια μία άγνωστη νόσος, Την τελευταία μόλις δεκαετία σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην κατανόηση του μηχανισμού της, στην διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία της.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ 

Η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση ορίζεται όταν υπάρχει παρατεταμένη αύξηση της μέσης πνευμονικής αρτηριακής πίεσης > 25mmHg στην ηρεμία και >30mmHg κατά την άσκηση. Είναι μία σπάνια νόσος με συχνότητα περίπου τα 30 – 50 περιστατικά ανά εκατομμύριο. Πρόκειται για μία σύνθετη πολυπαραγοντική πάθηση, στην παθογένεια της οποίας ενέχονται πολυάριθμες βιοχημικές οδοί και τύποι κυττάρων.

Η αύξηση των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων είναι το αποτέλεσμα δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου των πνευμονικών αγγείων λόγω αγγειοσύσπασης, λοίμωξης, θρόμβωσης και υπερπλασίας των διαφόρων στοιβάδων τους. Η δυσλειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων προκαλεί μειωμένη παραγωγή αγγειοπλαστικών ουσιών, όπως το μονοξείδιο του αζώτου και η προστακυκλίνη και υπέρμετρη παραγωγή αγγειοσυσπαστικών ουσιών όπως θρομβοξάνη Α2 και ενδοθηλίνη -1.

 

Πνευμονική Υπέρταση

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

Τα πρώιμα συμπτώματα της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης όπως συχνότερα περιγράφονται μετά τη διάγνωση είναι δύσπνοια, ζάλη, κόπωση, συνήθως ήπιας μορφής τα οποία υπάρχουν και σε άλλες παθήσεις. Σε κατάσταση ηρεμίας στα αρχικά στάδια της νόσου δεν εμφανίζονται συμπτώματα και κατά συνέπεια η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει για μήνες, ακόμα και έτη. Με την πάροδο του χρόνου ωστόσο και την εγκατάσταση της καρδιακής ανεπάρκειας, τα συμπτώματα καθίστανται πιο σοβαρά και περιορίζουν τις φυσιολογικές δραστηριότητες των ασθενών.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Τα τελευταία χρόνια τρεις νέες κατηγορίες φαρμάκων, εγκεκριμένων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Φαρμάκων, συγκαταλέγονται στην αγωγή που χορηγείται για την αντιμετώπιση της Πνευμονικής Υπέρτασης. Πρόκειται για ανταγωνιστές των υποδοχέων ενδοθηλίνης, αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης και ανάλογα της προστακυκλίνης. Οι συγκεκριμένες φαρμακευτικές ουσίες έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και παρατείνουν το προσδόκιμο της επιβίωσης.