Ονυχομυκητίαση

Ονυχομυκητίαση

ΤΙ ΕΙΝΑΙ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για χρόνια πάθηση των ονύχων η οποία οφείλεται σε διάφορα είδη μυκήτων. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν υποχωρεί αυτόματα και η συχνότητα της αυξάνεται προϋούσης της ηλικίας. Σύμφωνα με επιδημιολογικά δεδομένα το 50% των ατόμων ηλικίας μεγαλύτερης των 70 ετών έχει εμφανίσει ονυχομυκητίαση, ενώ σε ηλικίες μικρότερες των 18 ετών μόνο το 1%  εμφανίζει μυκητίαση των ονύχων. Είναι ελαφρώς συχνότερη στο αντρικό φύλο και στον αστικό πληθυσμό από ότι στον γεωργικό πιθανώς εξαιτίας των κλειστών υποδημάτων. Εμφανίζεται παγκοσμίως με αιτιολογία που ποικίλει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Το  90% αφορά τα πόδια και κυρίως τα μεγάλα δάκτυλα.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 

Η ονυχομυκητίαση προκαλείται από διάφορα είδη μυκήτων. Συχνότερο αίτιο είναι τα δερματόφυτα και λιγότερο συχνά τα είδη Candida και οι ευρωμύκητες. Αναλυτικά οι κυριότεροι αιτιολογικοί παράγοντες ανά κατηγορία είναι:

• Δερματόφυτα. Το 97% των περιπτώσεων οφείλονται στο trichophyton rubrum και στο trichophyton mentagroplytes.
• Ζυμομύκητες. Συνηθέστερα Candida albicans.
• Ευρωμύκητες. Σπάνια αποτελούν αιτία πρωτοπαθούς μυκητίασης. Συχνά αποικίζουν δευτεροπαθώς δυστροφικά νύχια. Συνηθέστεροι ευρωμύκητες είναι aspergillus, acremonium και fusarium.

Ονυχομυκητίαση

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙΝΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

Ανάλογα με την εντόπιση και την αιτιολογία οι ονυχομυκητιάσεις εμφανίζονται ως εξής: Άπω και πλάγια υπωνύχια ονυχομυκητίαση: πρόκειται για λευκωπή πλάκα στην άπω ή πλάγια επιφάνεια του σώματος και της κοίτης του νυχιού. Με την πάροδο του χρόνου από λευκή λαμβάνει καστανή ή και μελανή χροιά. Αργότερα το νύχι παχύνεται, γίνεται αδιαφανές, εύθρυπτο και ρωγμώδες. Επιφανειακή λευκή ονυχομυκητίαση. παρατηρείται λευκή σαν κιμωλία πλάκα στο εγγύς τμήμα του σώματος του όνυχος που είτε διαβρώνεται ή χάνεται ολοκληρωτικά. Εγγύς υπονύχια ονυχομυκητίαση.

Εμφανίζεται αρχικά σα λευκή κηλίδα στην εγγύς πτυχή του νυχιού που με την πάροδο καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της κάτω επιφάνειας του σώματος του νυχιού. Καντιντιασική ονυχομυκητίαση. Ξεκινά ως εγγύς και πλάγια παρωνυχία με οίδημα, άλγος ερύθημα. Στη συνέχεια επί προσβολής του σώματος του όνυχος αυτό γίνεται θολερό, λευκωπό, πράσινο ή και μαύρο.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Η διάγνωση της ονυχομυκητίασης επιτυγχάνεται με:

• Άμεση μικροσκόπιση
• Καλλιέργεια μυκήτων
• Ιστολογική εξέταση όνυχος
• Βιοψία με punch

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Χωρίς αποτελεσματική θεραπεία η ονυχομυκητίαση δεν υποχωρεί αυτόματα. Τα τοπικά αντιμυκητιασικά σε πολλές περιπτώσεις είναι αποτελεσματικά.

ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ 

Αιτίες υποτροπής είναι:
• Κακή υγιεινή
• Ανοσολογική ανεπάρκεια
• Επαναλοίμωξη
• Συχνός τραυματισμός

Συστηματική θεραπεία με από του στόματος αντυμηκιασικά ενδείκνυται σε ανοσολογικές ανεπάρκειες και εκτεταμένες καθ υποτροπιάζουσες λοιμώξεις.