Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ)

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ)

Ο σκοπός της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της κλινικής Doctors' Hospital με δομή και οργάνωση που να έχει τη δυνατότητα για φροντίδα και υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών σε βαριά πάσχοντες ασθενείς που έχουν πραγματικό ή δυνητικό κίνδυνο θανάτου.

Η πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτηρίου, διαθέτει 4 κλίνες και έχει όλους τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους. Υποδέχεται περιστατικά που προέρχονται από το χώρο του νοσοκομείου, αλλά και περιστατικά από άλλα νοσοκομεία μέσω του ΕΚΑΒ. Τα περιστατικά τα οποία υποστηρίζει η μονάδα είναι ποικίλα και κυρίως περιπτώσεις που αν δεν εισαχθουν σε μονάδα εντατικής θεραπείας μπορεί να είναι μοιραία για τους ασθενείς. Για την υποστήριξη αυτών των ασθενών υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής των περισσοτέρων μη επεμβατικών και επεμβατικών διαγνωστικών τεχνικών (υπέρηχοι, αιμοδυναμική παρακολούθηση, ενδοσκοπήσεις κ.λ.π.) όπως επίσης είναι εφικτές οι περισσότερες από τις επεμβατικές θεραπευτικές πράξεις (τραχειοστομίες, αιμοδιαδιήθηση κ.λ.π). Σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εκτός της φροντίδας που προσφέρει στους ασθενείς της ΜΕΘ είναι να υποστηρίζει συμβουλευτικά καθημερινά και συστηματικά την υπόλοιπη κλινική για περιστατικά ασθενών που είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Δείτε τους Ιατρούς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Ονοματεπώνυμο Ιατρού Ειδικότητα Τίτλος
Κος Γεώργιος Ανθόπουλος Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας