Μονάδα Εμφύτευσης Αντικατάστασης Βηματοδοτών

Μονάδα Εμφύτευσης Αντικατάστασης Βηματοδοτών

Το Doctors’ Hospital, στην Αθήνα, διαθέτει ένα σύγχρονο Βηματοδοτικό Κέντρο για Εμφύτευση και Αντικατάσταση Βηματοδοτών. Με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, άριστα και συνεχώς εκπαιδευόμενο επιστημονικό προσωπικό προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε χιλιάδες συμπολίτες μας, που χρειάζονται την εμφύτευση βηματοδότη, έλεγχο της σωστής λειτουργίας του και αντικατάσταση, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η εμφύτευση βηματοδότη κρίνεται απαραίτητη όταν ένα άτομο παρουσιάζει μεγάλη βραδυκαρδία κάτω από 50 σφίξεις ανά λεπτό ή μεγάλες καρδιακές παύσεις άνω των 3 δευτερολέπτων, όχι κατά την διάρκεια του ύπνου. Ένας ασθενής μπορεί, επίσης, να χρειαστεί βηματοδότη όταν μια απαραίτητη γι’ αυτόν φαρμακευτική αγωγή προκαλεί παθολογική βραδυκαρδία. Μετά την τοποθέτηση βηματοδότη πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει να ασχοληθούν ξανά όταν θα εξαντληθεί ή όταν πλησιάζει η προσληφθείσα εξάντλησή του. ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ! Η λειτουργία ενός βηματοδότη πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για πολλούς λόγους. Ο βηματοδότης πρέπει να ελέγχεται σε ειδικά Κέντρα Ελέγχου Βηματοδοτών από εξειδικευμένους καρδιολόγους 1 με 2 φορές το χρόνο. Ο έλεγχος γίνεται αναίμακτα και ανώδυνα, μέσω τηλεμετρίας, από έναν υπολογιστή- προγραμματιστή, που επικοινωνεί με τον βηματοδότη. Έτσι, ελέγχουμε αφενός την καλή λειτουργία του βηματοδότη και των ηλεκτροδίων του και αφετέρου: Πραγματοποιούμε αλλαγή των ρυθμίσεων του, εφόσον αυτό επιβάλλεται, για τη σωστότερη λειτουργία του, αλλά και την πιθανή εξοικονόμηση της μπαταρίας και αύξηση της διάρκειας ζωής της. Ανακαλύπτουμε την συνύπαρξη άλλων αρρυθμιών, αφού ο βηματοδότης λειτουργεί ως Holter ρυθμού και εφαρμόζουμε την κατάλληλη θεραπεία. Διαπιστώνουμε την διάρκεια ζωής της μπαταρίας που μας προειδοποιεί έγκαιρα για την ασφαλή αντικατάσταση του βηματοδότη, αρκετά πριν από την πλήρη εξάντλησή του.