Μονάδα Αποκατάστασης Αγγειακών Εγκεφαλικών

Μονάδα Αποκατάστασης Αγγειακών Εγκεφαλικών

Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) είναι οξεία νευρολογική διαταραχή αγγειακής αιτιολογίας μετά από διακοπή της παροχής αίματος σε μία περιοχή του ΚΝΣ ( ισχαιμικό ΑΕΕ) ή από ρήξη αγγείου με επακόλουθο αιμορραγικό ΑΕΕ .

Στην Ευρώπη αποτελούν την πρώτη αιτία σοβαρής αναπηρίας και τη δεύτερη αιτία θανάτου και άνοιας ενώ στην χώρα μας αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου μετά την στεφανιαία νόσο και τις νεοπλασματικές ασθένειες .

Στην Μονάδα Αποκατάστασης Αγγειακών Εγκεφαλικών της Doctors’ Hospital η διαδικασία αποκατάστασης είναι διεπιστημονική και περιλαμβάνει την φροντίδα από εξειδικευμένη ομάδα Νευρολόγου, Παθολόγου, Φυσίατρου καθώς και την άμεση υποστήριξη από ειδικότητες που λειτουργούν έντός του Νοσοκομείου όπως Φυσικοθεραπευτή, Ουρολόγου , Ψυχολόγου, Λογοθεραπευτή και Εργοθεραπευτή.

Πρώτιστο μέλημά μας είναι η έγκαιρη έναρξη της αποκατάστασης ώστε να μειωθεί στο μέγιστο ο κίνδυνος των επιπλοκών και ο βαθμός αναπηρίας.

Τα στάδια αλλά και ο χρόνος αποκατάστασης του ασθενή ποικίλουν ανάλογα με τον βαθμό των επιπλοκών.

Αρχικά ο ασθενής υποβάλλεται σε αναπνευστική φυσικοθεραπεία με σκοπό την απομάκρυνση των βρογχικών εκκρίσεων.

Σημαντική ειναι και η ψυχολογική υποστήριξη που προσφέρεται στους συγγενείς του ασθενούς. Τοποθετείται σε σωστή θέση και στάση στο κρεβάτι για την πρόληψη εισροφήσεων,κατακλίσεων και ρικνώσεων.

Πραγματοποιούνται με φυσικά μέσα και ειδικές τεχνικές ασκήσεις εύρους κίνησης στα άνω και κάτω άκρα με σκοπό την διατήρηση της τροχιάς των αρθρώσεων, την ανάπτυξη ,διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Οι ασθενείς με ΑΕΕ παρουσιάζουν αφασία,δυσαρθρία,απραξία καθώς και διαταραχές κατάποσης και δυσφαγίας.

Ο λογοθεραπευτής αξιολογεί τις διαταραχές κατάποσης και επικοινωνίας διαμορφώνοντας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης με στόχο την ελαχιστοποίηση ων δυσκολιών επικοινωνίας, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την αποφυγή επιπλοκών όπως η πνευμονία εξ εισροφήσεων.

Ο εργοθεραπευτής με ειδικές τεχνικές βοηθά στην επανεκπαίδευση σε δραστηριότητες της καθημερινής διαβίωσης όπως σίτιση ένδυση ,ένδυση ,προσωπκή υγιεινή,μετακίνηση επικοινωνία
Με ειδικές ασκήσεις βοηθά στην διατήρηση και βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων.

Ο εργοθεραπευτής εκπαιδεύει τους φροντιστές και την οικογένεια σχετικά με την φροντίδα του ασθενούς. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην εργονομική διαμόρφωση του χώρου διαβίωσης μετά από επίσκεψη στην οικεία του ασθενούς έτσι ώστε να γίνει πρόληψη ατυχημάτων.

Στον ασθενή που έχει υποστεί ΑΕΕ είναι απαραίτητη η ψυχολογική υποστήριξη με σκοπό να τον βοηθήσει να κατανοήσει την νέα κατάσταση που βιώνει ,να μπορέσει να συνεργαστεί με τους θεραπευτές και να διαχειριστεί τα συναισθήματα του καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να απογοητευθεί και να μην θέλει να συμμετάσχει στην θεραπεία.