Μικροβιολογικό

Μικροβιολογικό

Το Μικροβιολογικό Τμήμα του Doctors' Hospital, στην Αθήνα, διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό και ιδιαίτερα ικανούς και καταρτισμένους επιστήμονες, προκειμένου να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Εκτός από τον υψηλό βαθμό αξιοπιστίας, διαθέτει μεγάλη ευελιξία στην εξυπηρέτηση των πολιτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ποιοτικό έλεγχο και την γρήγορη παράδοση των αποτελεσμάτων.

Το Μικροβιολογικό τμήμα του Doctors' Hospital στην Αθήνα, διενεργεί έναν μεγάλο αριθμό διαγνωστικών εξετάσεων όπως:

Εξετάσεις/Θεραπείες

Αιματολογικές

Βιοχημικές

Έλεγχος Ηπατικής Λειτουργίας Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, Ουρικό οξύ

Ανοσολογικές

Ιολογικές

Ορμονολογικές

Προγεννητικός Έλεγχος

Έλεγχος Γονιμότητας

Μοριακός Έλεγχος

Μικροβιολογικές εξετάσεις

Κυτταρολογικές εξετάσεις