Καρδιολογικό Τμήμα

Καρδιολογικό Τμήμα

Το καρδιολογικό Τμήμα της Doctors' Hospital, στην Αθήνα, εφημερεύει όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα , είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ενώ έχει στο δυναμικό του άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στην άμεση αντιμετώπιση επειγόντων καρδιολογικών περιστατικών και στη νοσηλεία τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα, διενεργεί όλες εκείνες τις καρδιολογικές εξετάσεις που εξασφαλίζουν την πρόγνωση, διάγνωση και τη θεραπεία όλων των καρδιακών νοσημάτων. Το επιστημονικά κατηρτισμένο και έμπειρο ιατρικό προσωπικό του τμήματος, αφού λάβει πλήρες και λεπτομερές ιατρικό ιστορικό του ασθενούς με συμπτώματα καρδιακής νόσου, προτείνει και διενεργεί όλες τις απαραίτητες καρδιολογικές εξετάσεις για την αντιμετώπισή του, παρέχοντας ολοκληρωμένη προσωποποιημένη φροντίδα ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.

Εξετάσεις/Θεραπείες

Πλήρη Δισδιάστατα και Τρισδιάστατα Υπερηχοκαρδιογραφήματα

Τοποθέτηση Holter ρυθμού – Πιέσεως

Δοκιμασία Κόπωσης

Δοκιμασία Ανάκλησης

Δυναμικά Υπερηχοκαρδιογραφήματα – Stress Echo

Διοισοφάγεια Υπερηχοκαρδιογραφήματα

Ονοματεπώνυμο Ιατρού Ειδικότητα Τίτλος
Κος Ιωάννης Βλασσερός Καρδιολόγος Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος
Κος Ανδρέας Τζουμελέας Καρδιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης
Κος Βασίλειος Καρδαλίνος Καρδιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης
Κος Γεώργιος Μύγιας Καρδιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης
Κος Γεράσιμος Ζερβός Καρδιολόγος Διευθυντής Καρδιολόγος