Ειλεός

Ειλεός

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΙΛΕΟΣ – Η ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ 

Ως ειλεός ή αλλιώς εντερική απόφραξη ορίζεται η πλήρης αναστολή της προώθησης και της καθόδου του εντερικού περιεχομένου. Διακρίνεται σε παραλυτικό και σε μηχανικό. Ο παραλυτικός ή αδυναμικός ειλεός οφείλεται σε αναστολή της περισταλτικότητας του εντέρου εξαιτίας παράλυσης του μυικού τοιχώματος και ο μηχανικός οφείλεται σε μηχανική απόφραξη του εντέρου. Ένας άλλος διαχωρισμός της εντερικής απόφραξης είναι σε πλήρη όταν η απόφραξη αφορά όλο τον εντερικό αυλό και σε ατελή όταν αφορά μέρος του. Tέλος η εντερική απόφραξη μπορεί να εγκατασταθεί σε μικρό χρονικό διάστημα και λέγεται οξεία αλλά και προοδευτικά οπότε λέγεται χρόνια.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ 

Τα αίτια του ειλεού διακρίνονται σε:

• Ενδοαυλικά: προέρχονται από τον εντερικό αυλό.
• Τοιχωματικά: προέρχονται από το εντερικό τοίχωμα.
• Εξωαυλικά: βρίσκονται εκτός εντέρου. Το συνηθέστερο αίτιο απόφραξης του λεπτού εντέρου είναι οι συμφύσεις. Οι συμφύσεις μπορεί να είναι συγγενείς αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι επίκτητες και αναπτύσσονται ύστερα από ενδοκοιλιακές επεμβάσεις. Το πλέον σύνηθες αίτιο απόφραξης του παχέος εντέρου είναι τα νεοπλάσματα και μετά τα εκκολπώματα.

ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΑ
• Πολύποδες
• Εγκολεασμός
• Ξένα σώματα
• Φυτοπιλήματα
• Τριχοππιλήματα
• Χολόλοθοι
• Σκληρά κόπρανα

ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΑ
• Ατρησία εντέρου
• Στένωση εντέρου
• Αιματώματα
• Οιδήματα
• Νεοπλασίες

ΕΞΩΑΥΛΙΚΑ
• Συμφύσεις
• Κήλες
• Νεοπλασίες
• Ενδοκοιλιακές μάζες
• Συγγενείς ινώδεις ταινίες
• Εκκόλπωμα Meckel
• Δακτυλιοειδές πάγκρεας

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ
Τα κυριότερα συμπτώματα της απόφραξης του λεπτού εντέρου είναι τα κάτωθι:
• Έμετοι: αποτελούν προεξάρχον σύμπτωμα. Συνήθως είναι τροφώδεις και χολώδεις και σπάνια κοπρανώδεις.
• Άλγος: Είναι μέτριας έντασης και περιγράφεται ως αίσθημα βάρους στο ανώτερο τμήμα της κοιλιάς. Εάν η απόφραξη εντοπίζεται στο τελικό τμήμα του λεπτού το άλγος είναι κωλικοειδές.
• Επίσχεση αερίων και κοπράνων: Είναι το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα της εντερικής απόφραξης. Αποβολή κοπράνων μπορεί να υπάρξει στην αρχή εφόσον το περισταλτικό κύμα περάσει κάτω από το κώλυμα και μετά επέρχεται πλήρης απόφραξη.

ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ
• Διάταση κοιλιακής χώρας: Είναι το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα. Οφείλεται στην άθροιση αερίων και υγρών κεντρικότερα του κωλύματος.
• Άλγος: Είναι κωλικοειδές με εντόπιση στο υπογάστριο και στην πλάγια κοιλιακή χώρα.
• Αναστολή αποβολής αερίων και κοπράνων.
• Έμετοι: Eμφανίζονται καθυστερημένα και είναι κοπρανώδεις.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΛΕΟ

Η θεραπεία του ειλεού είναι χειρουργική και αποσκοπεί στην άρση της υπάρχουσας αιτίας. Πριν από τη χειρουργική θεραπεία κρίνεται απαραίτητη η συντηρητική αγωγή προετοιμασίας του ασθενούς με σκοπό τη διόρθωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών που έχουν προκύψει από την απόφραξη.

Σε αυτή περιλαμβάνονται:
– Ενυδάτωση
– Διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών
– Κένωση και αποσυμπίεση στομάχου και εντέρου
– Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (αντιμικροβιακών, αναστολέων γαστρικής έκκρισης, οξυγόνου).

Ο χρόνος και το είδος της χειρουργικής τεχνικής εξαρτάται από παράγοντες όπως:
– Το αίτιο της απόφραξης
– Ο χρόνος εγκατάστασης του ειλεού
– Το επίπεδο της εντερικής απόφραξης (λεπτό-παχύ)
– Ο βαθμός (πλήρης –ατελής)
– Η ηλικία και η γενική κατάσταση του ασθενούς