Ηλεκτρομυογράφημμα

Ηλεκτρομυογράφημμα

Η Ηλεκτρομυογραφία (ΗΜΓ) είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της λειτουργίας των νεύρων και των μυών καταγράφοντας την ηλεκτρική δραστηριότητα που παράγεται από τους σκελετικούς μύες. Είναι μια σημαντική εξέταση που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση νευρομυϊκών διαταραχών. Συχνά χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση διαταραχών του περιφερικού νευρικού συστήματος.