Ιδιωτικοί Ασφαλιστικοί Φορείς

 • Metlife
 • International Life
 • Ατλαντική Ένωση
 • Μινέττα
 • ATE Ασφαλιστική
 • Bupa Global
 • Ευρωπαϊκή Πίστη
 • Prime Insurance
 • Mednet
 • Groupama
 • Interasco
 • Vanbreda International
 • ΑΕΤΝΑ (InterGlobal)
 • CNP ΖΩΗΣ
 • CNP CYPRIAL LIFE
 • EUROP ASSISTANCE
 • NN Aσφαλιστική
 • Genarali Hellas I (πρώην AXA Ασφαλιστική)

Στους ασθενείς, που κάνουν χρήση της Ιδιωτικής Ασφάλειάς τους, δίνεται η επιλογή κατά στη διαδικασία του εξιτηρίου, να υπογράψουν συναλλαγματική 45 ημερών, να παραλάβουν από την Κλινική τα σχετικά παραστατικά ώστε να τα καταθέσουν στην ασφάλειά τους και όταν τους καταβληθεί το ποσό να προχωρήσουν στην εξόφληση της Κλινικής.

Πριν την εισαγωγή είναι χρήσιμο να ελέγξετε ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας είναι σε ισχύ και να επιβεβαιώσετε:

 1. Το ποσοστό της ασφαλιστικής σας κάλυψης
 2. Τη δικαιούμενη θέση νοσηλείας βάσει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας