Η ΚΛΙΝΙΚΗ

Η Doctors’ Hospital είναι μία σύγχρονη, άρτια εξοπλισμένη, Γενική Κλινική δυναμικότητας 75 κλινών, η οποία λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας. Η Doctors’ Hospital αποτελεί τo επιστέγασμα της προσπάθειας μιας ομάδας γιατρών για τη δημιουργία μιας πρότυπης κλινικής με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Στόχος αυτής της κλινικής είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό σε προσιτές τιμές. Στο πλαίσιο αυτό επενδύει διαρκώς στην ενίσχυση του στελεχιακού της δυναμικού αναπτύσσοντας νέες συνεργασίες, εκπαιδεύει διαρκώς το νοσηλευτικό της προσωπικό σε νέες τεχνικές και αναβαθμίζει τον τεχνολογικό της εξοπλισμό.

Παράλληλα, η Doctors’ Hospital προχώρησε σε σύμβαση με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), διαθέτει συμβάσεις με όλα σχεδόν τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία και τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα σε όλους τους ασφαλιζόμενους να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με το χαμηλότερο κόστος ή και σε μερικές περιπτώσεις μηδενικό. Οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό και τα στελέχη, της Doctors’ Hospital είναι καθημερινά δίπλα στους ασθενείς φροντίζοντας για την άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτησή τους.