ΜΑΡΓΑΡΗ
Μάργαρη Χάρις
ONCOLOGIST - PATHOLOGIST
Κλείστε ραντεβού με τον γιατρό

Διευθύντρια Ογκολόγος

 • Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Εκπαίδευση στο Γ.Ν.Ν Χαλκίδας στην Παθολογία-Καρδιολογία-Χειρουργική

 • Εκπλήρωση Υπηρεσίας Υπαίθρου στο Περιφερειακό Ιατρείο Ροβιών/Ν.Χαλκίδας

 • Παράταση παραμονής στο Περιφερειακό Ιατρείο Ροβιών/Ν.Χαλκίδας

 • Παρακολούθηση στο παθολογικό –ενδοκρινολογικό τμήμα του Ιδιωτικού μαιευτηρίου «ΜΗΤΕΡΑ» με συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του μαιευτηρίου

 • Άσκηση χρόνου ειδίκευσης στην Παθολογία ως προαπαιτούμενη εκπαίδευση στο Α’ Παθολογικό Τμήμα του Αντικαρκινικού-Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

 • Παράταση παραμονής στο Α’ Παθολογικό Τμήμα του Αντικαρκινικού-Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

 • Άσκηση χρόνου ειδίκευσης στην Αιματολογία ως προαπαιτούμενη εκπαίδευση στο Αιματολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείο Νοσοκομείου Μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου»

 • Παράταση παραμονής στην Αιματολογία του Γενικού Νοσοκομείο Νοσοκομείου Μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου»

 • Άσκηση χρόνου ειδίκευσης στην Παθολογία στο Παθολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου «Queen Margaret», Dumfermline, Fife, Σκωτία.

 • Άσκηση χρόνου ειδίκευσης στην Ογκολογία ως προαπαιτούμενη εκπαίδευση στο Ογκολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 • Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας «ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ»

 • Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2015). Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με βαθμό «Άριστα». Τίτλος: « Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη διερεύνηση παθήσεων του ενδομητρίου σε υλικό κυτταρολογίας υγρής φάσης, Thin Prep».

 • Θεραπεία διάσωσης προθεραπευμένου προχωρημένου καρκίνου του μαστού (ΠΚΜ) με Bevacizumab (BEV) και Paclitaxel (PAC) κάθε δύο (2) εβδομάδες. Μάργαρη Χ., Ντουφεξής Δ., Τζοβάρας Α., Κουντουράκης Π., Καραγιάννης Α., Ντόκου Α.,Αρδαβάνης Α. Α’Παθολογικό - Ογκολογικό τμήμα, ΑΟΝΑ Αγ.Σάββας, Αθήνα. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας Αθήνα (22-25/04/2010)

 • Όψιμη επανεμφάνιση νόσου σε γαγγλιονευροβλάστωμα διαγνωσμένο και θεραπευμένο σε παιδική ηλικία. Μάργαρη Χ., Τζοβάρας Α., Τσουκαλάς Γ., Φλώρου Κ., Μπάρλα Γ., Αρδαβάνης Α. Α’ Παθολογικό Ογκολογικό τμήμα, ΑΟΝΑ Άγιος Σάββας, Αθήνα. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας Αθήνα (22-25/04/2010)

 • Bevacizumab (BEV) και Paclitaxel (PAC) ανά δύο (2) εβδομάδες ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού (ΠΚΜ). Ντουφεξής Δ., Μάργαρη Χ., Κουντουράκης Π., Τζοβάρας Α., Καραγιάννης Α.,Ντόκου Α., Αρδαβάνης Α. Α΄Παθολογικό Ογκολογικό τμήμα Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας, Αθήνα. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας Αθήνα (22-25/04/2010)

 • Μετάθεση ή αποφυγή της ακτινοβόλησης μεταστάσεων καρκίνου του μαστού στο ΚΝΣ με χορήγηση συνδυασμού με βάση το Bevacizumab (BEV). Καρδαρά Ε., Ντουφεξής Δ., Κουντουράκης Π., Ντόκου Α., Καραγιάννης Α., Νικάκη Α., Μάργαρη Χ., Τζοβάρας Α., Αρδαβάνης Α. 1ο Ογκολογικό-Παθολογικό τμήμα ΑΟΝΑ Άγιος Σάββας, Αθήνα. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας Αθήνα (22-25/04/2010)

 • Θεραπεία με Panitumumab σε ασθενείς με πολυθεραπευμένο μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο (ΜΟΚΚ). Τζοβάρας Α.Α., Καραγιάννης Α., Μάργαρη Χ.Π., Μπάρλα Γ., Αρδαβάνης Α. Α’ Παθολογικό – Ογκολογικό τμήμα, ΑΟΝΑ Αγ. Σάββας, Αθήνα. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας Αθήνα (22-25/04/2010)

 • Θεραπεία διάσωσης προθεραπευμένου προχωρημένου ορθοκολικού καρκίνου (ΠΟΚΚ) με Cetuximab (CTX), Οxaliplatin (OX) και Capecitabine (CAP) ανά δύο (2) εβδομάδες. Τζοβάρας Α., Καραγιάννης Α., Μάργαρη Χ., Ντουφεξής Δ., Ντόκου Α., Μπάρλα Γ., Τσουκαλάς Γ.,Φλώρου Κ., Σταυρινίδης Η., Αρδαβάνης Α. Ά Παθολογικό Ογκολογικό τμήμα, Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, Αθήνα.

 • Κλινική μελέτη φάσης τρία (ΙΙΙ), εμβολιασμού με το πεπτίδιο Her-2/Neu σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού με σκοπό την πρόληψη υποτροπή. Γεωργακοπούλου Α., Μάργαρη Χ., Καλογεροπούλου Ι., Ηλιοπούλου Γ.,Μπαξεβάνης Κ., Περέζ Σ., Αρδαβάνης Α. Τμήμα ανοσολογίας και ανοσοθεραπείας, Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, Ά Παθολογικό Ογκολογικό τμήμα, Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, Αθήνα. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας Αθήνα (2009)

 • Μελέτη σύγκρισης της ανίχνευσης των μικοελλείψεων του Υ χρωμοσώματος σε υπογόνιμους άνδρες στο περιφερικό αίμα και στα κύτταρα του βλεννογόνου της παρειάς με την εφαρμογή της κυτταρολογίας υγρής φάσης (Thin Prep). Μάργαρη Δ.Χ.,Γαβριήλ Μ., Μάργαρη Π.Χ., Σταυρίδης , Γιαννακόδημος, Παπαριστείδης, Μπολάρης, Καρακίτσος Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου, Αθήνα. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας Βόλος (2006)

 • Sequential Epirubicin /Cyclophosphamide (EC) Followed by Docetaxel/Capecitabine (DC) for Locally far – Advanced (Lf-ABC) or Inflammatory Breast cancer (IBC): an active approach of the pre-targeted therapy era. Ardavanis A., Kountourakis P., Malliou S., Doufexis D., Missitzis I., Margari H., Zombolas B., Sotiropoulou A., Arnogiannaki N., Rigatos G. ICACT 20th International Congress On Anti – Cancer Treatment. Paris ( 2-6 February 2009)

 • Skin metastasis as an early presentation of stomach cancer. Accepted for presentation. A.Tzovaras, A. Karayiannis, C Margari, A Ardavanis. ICACT 21th International Congress On Anti – Cancer Treatment Paris (1-5 February 2010)

 • Salvage therapy of pretreated advanced colorectal cancer (ACRC) with biweekly cetuximab (CTX), oxaliplatin (OX) and capecitabine (CAP). Preliminary results. Tzovaras A, Karagiannis A, Ntokou A,Doufexis D, Margari C,Barla G, Tsoukalas G, Stavrinidis E, Ardavanis A. World congress on Gastrointestinal cancer Barcelona (30 June-03 July 2010)

 • Salvage therapy of pretreated advanced breast cancer with bevacizumab and paclitaxel every two weeks: a retrospective case review study. Ardavanis A, Doufexis D, Kountourakis P, Malliou S, Karagiannis A, Kardara E, Sykoutri D, Charalampia Margari, Rigatos G. BMC Cancer. (2009)

 • Effective panitumumab treatment in patients with heavily pre-treated metastatic colorectal cancer. Alexandros Tzovaras MD, Athanassios Karayiannis MD, Charalambia Margari MD, Alexandros Ardavanis MD. 1st Department of Medical Oncology, St Savas Anticancer hospital, Athens, Greece. Onkologie journal, December

 • Ομιλία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο/Νοσηλευτών Νεφρολογίας Σκιάθος (27-30 Μαΐου 2010)

 • Ομιλία με τίτλο: «Δεύτερης γραμμής θεραπεία και άνω στο μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα» στα πλαίσια του Κλινικού Φροντιστηρίου «Νεότερα δεδομένα στο καρκίνωμα του πνεύμονα». Αμφιθέατρο Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Αθήνα (09/06/2012)

 • Παρουσίαση ενδιαφέροντος ογκολογικού περιστατικού με θέμα : «Εμπύρετο σε ασθενή με καρκίνωμα πνεύμονα». Αμφιθέατρο Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Αθήνα (15/05/2013)

 • Ομιλία με τίτλο: «Neoadjuvant chemotherapy approaches in advanced primary ovarian cancer. When does it make sense?» στα πλαίσια του 3ου Επιστημονικού Σεμιναρίου για τις «Τρέχουσες Εξελίξεις στη Γυναικολογική Ογκολογία», Αθήνα (10-11 Μαΐου 2019)

 • Ομιλία με τίτλο: « Συστηματική χημειοθεραπεία στην περιτοναϊκή μετάσταση από καρκίνο της ωοθήκης» στα πλαίσια του σεμιναρίου “One Day Seminar in PIPAC” της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Περιτοναϊκής Καρκινωμάτωσης. Θεσσαλονίκη (18/01/2020)

Βίντεο Ιατρού

 • Χημειοθεραπεία HIPEC