Μετάθεση μεσοπλευρίου

Μετάθεση μεσοπλευρίου νεύρου

Θωρακοσκοπικώς Υποβοηθούμενη Μετάθεση μεσοπλευρίου νεύρου για αποκατάσταση αντανακλαστικής υπεριδρωσίας μετά εκτομή συμπαθητικής αλύσου

(Πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Doctors’ General Clinic)

Ασθενής θήλυ 28 ετών με ιστορικό αμφοτερόπλευρης θωρακοσκοπικής συμπαθεκτομής σε άλλο κέντρο. Ως επιπλοκή της επέμβασης αναφέρθηκε αντανακλαστική υπεριδρωσία μη αποδεκτή κοινωνικώς που επιβάρυνε την ψυχολογική, κοινωνική και επαγγελματική κατάσταση της ασθενούς.

Εκτελέστηκε με απόλυτη επιτυχία για πρώτη φορά στην Ελλάδα θωρακοσκοπικώς υποβοηθούμενη μετάθεση του μεσοπλευρίου νεύρου για αποκατάσταση της αντανακλαστικής υπεριδρωσίας. Το μεσοπλεύριο νεύρο παρασκευάστηκε και αφαιρέθηκε απο την θέση του και μεταφέρθηκε να γεφυρώσει το χάσμα στην περιοχή που είχε εκταμεί η συμπαθητική αλυσος. Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς ήταν ανεπίπλοκος.

Επιμέλεια
Παναγιώτης Χουντής – Χειρούργος Θώρακα-Καρδιάς, Διευθυντής Θωρακοχειρουργικού Τμήματος Doctors’ General Clinic, Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του ΝΝΑ