Δημόσιοι Ασφαλιστικοί Φορείς

Σε μία εποχή που ακόμα και το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, η υγεία, εναπόκειται και σε παραμέτρους όπως το κόστος νοσηλείας, η Doctors’ Hospital έχει προχωρήσει σε σύμβαση με όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες που στηρίζονται στις ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες και στις τεχνολογίες αιχμής.

  1. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ο οποίος προήλθε από την συνένωση των κλάδων υγείας των παρακάτω ασφαλιστικών ταμείων: ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, Ε.Τ.Α.Α., ΤΑΥΤΕΚΩ
  2. ΕΥΔΑΠ
  3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Ο ΕΟΠΥΥ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και αποτελεί ένα νέο Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο συνεστήθη με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας από έναν ενιαίο εθνικό φορέα. Προήλθε από συνένωση των Κλάδων Υγείας των παρακάτω ασφαλιστικών Ταμείων: ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ), ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ και ΤΑΥΤΕΚΩ.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας φιλοδοξεί να επαναφέρει τον ασφαλισμένο στο επίκεντρο των υπηρεσιών υγείας.

Σε μία εποχή που ακόμα και το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, η υγεία, εναπόκειται και σε παραμέτρους όπως το κόστος νοσηλείας, η Doctors’ Hospital έχει προχωρήσει σε σύμβαση με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και όλα σχεδόν τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες που στηρίζονται στις ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες και στις τεχνολογίες αιχμής.