tetes ok desktop e1654769278715

DEX Ρομποτικά Υποβοηθούμενη Χειρουργική

Με τον όρο Ρομποτικά Υποβοηθούμενη Χειρουργική αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιείται με τη χρήση κάποιου ρομποτικού συστήματος.

Αν και αποτελεί μέγιστο επίτευγμα, πολλοί ασθενείς δεν είναι εξοικειωμένοι με την ιδέα της Ρομποτικής Χειρουργικής. Όμως, με τη βοήθεια της Ρομποτικής Χειρουργικής ανοίχθηκαν νέοι ορίζοντες και παράλληλα ολοένα και περισσότερες επεμβάσεις πραγματοποιούνται χωρίς περιορισμούς, ειδικά σε δύσκολες και απαιτητικές περιπτώσεις.

Εναρμονιζόμενη πλήρως με την επαναστατική τεχνολογία της Dex Surgical, η κλινική  Doctors’ General Clinic είναι η πρώτη κλινική στην Ελλάδα που εξασφάλισε και χρησιμοποιεί το Ρομποτικό Λαπαροσκοπικό Σύστημα (Robotised Laparoscopic System) DEX. Απώτερος σκοπός είναι να αρθούν όλοι οι περιορισμοί των χειρουργείων που εκτελούνται με την ανοιχτή μέθοδο.

DEX Surgical

Η Dex Surgical, είναι μια γαλλική εταιρεία η οποία ασχολείται με την κατασκευή ρομποτικών οργάνων, εξειδικευμένων στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Στόχος της Dex Surgical είναι να κάνει τη λαπαροσκοπική χειρουργική ασφαλέστερη και ευκολότερη, δίνοντας στον τρόπο εκτέλεσης λεπτών, απαιτητικών και ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών επεμβάσεων.

Γιατί η Doctors’ General Clinic επέλεξε το Ρομποτικό Λαπαροσκοπικό Σύστημα (Robotised Laparoscopic System) DEX;

Τηρώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, και ως εκ τούτου στοχεύοντας στη παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, η Doctors’ General Clinic προσφέρει στους ασθενείς τη δυνατότητα να χειρουργηθούν με το Ρομποτικό Λαπαροσκοπικό Σύστημα (Robotised Laparoscopic System) DEX για μια πλειάδα λόγων. Πλέον, ακόμα και τα πιο δύσκολα σημεία του ανθρώπινου σώματος (και της πυέλου) γίνονται προσβάσιμα, αυξάνοντας τα ποσοστά επιτυχίας των επεμβάσεων. Σε αντίθεση με τα λοιπά λαπαροσκοπικά εργαλεία, το Dex Surgical χαρακτηρίζεται από μεγάλη ακρίβεια και εύρος κινήσεων, καθώς διαθέτει ρομποτικό μηχανισμό με 7 βαθμούς ελευθερίας κινήσεων (πατενταρισμένη καινοτομία). Επιπλέον, η Doctors’ General Clinic υιοθέτησε το Ρομποτικό Λαπαροσκοπικό Σύστημα (Robotised Laparoscopic System) DEX καθώς η ακρίβεια στην αποκατάσταση που προσφέρει είναι αναμφισβήτητη. Σημαντικός παράγοντας επιλογής του Dex Surgical είναι το γεγονός της λιγότερης αιμορραγίας κατά τη διάρκεια της επέμβασης, εφόσον η ρομποτική χειρουργική είναι μια ελάχιστα τραυματική μέθοδος. Συνεπώς στα πλεονεκτήματά της συγκαταλέγονται επίσης η πολύ σύντομη νοσηλεία και σύντομος χρόνος ανάρρωσης. Το αποτέλεσμα είναι ασφαλώς η επάνοδος στην καθημερινότητα να γίνεται αμεσότερα. Μετεγχειρητικά μιλώντας, τα επίπεδα του πόνου είναι αισθητά χαμηλότερα, ενώ φυσικά σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνονται και οι επιπλοκές που σχετίζονται με την τομή. Τέλος, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως το κόστος της επέμβασης αλλά και των νοσηλίων είναι αρκετά πιο μειωμένα συγκριτικά με έτερα ρομποτικά συστήματα. .

Οφέλη έχει και για τον χειρουργό, διευκολύνοντας κατά πολύ το έργο του.  Το DEX Surgical παρέχει στον χειρουργό πλήρη τρισδιάστατη (3D) περιφερειακή κινητικότητα και μηχανοκίνητη κίνηση πολλαπλών αξόνων. Η αρθρωτή λαβή του ρομπότ ενισχύει την καλύτερη στάση του σώματος στη λαπαροσκόπηση εξαλείφοντας τοιουτοτρόπως την καταπόνηση του καρπού του χειρουργού. Όσον αφορά την ασφάλεια, να τονιστεί πως ο χειρουργός παραμένει στο αποστειρωμένο πεδίο κοντά στον ασθενή.

Πεδία εφαρμογής και δράση

Το Ρομποτικό Λαπαροσκοπικό Σύστημα (Robotised Laparoscopic System) DEX, είναι πολύτιμος αρωγός στο έργο της  Doctors’ General Clinic, καθώς χρησιμοποιείται επιτυχώς σε μια πληθώρα ελάχιστα επεμβατικών επεμβάσεων. Εξέχουσα θέση ανάμεσά τους κατέχουν οι ουρολογικές επεμβάσεις,  στην Γυναικολογία , Χειρουργεία Θώρακα και Γενικής Χειρουργικής που πραγματοποιούνται από τον Δρ. Μανουσάκη.

Ποιος στηρίζει το Ρομποτικό Λαπαροσκοπικό Σύστημα (Robotised Laparoscopic System) DEX στη χώρα μας;

Ο Δρ. Μανώλης Μανουσάκης είναι διευθυντής του Τμήματος Λαπαροσκοπικής Ουρολογίας και διαθέτει πολυετή πείρα και υψηλή εξειδίκευση στην Λαπαροσκοπική Ρομποτική Ουρολογία. Επενδύοντας συνεχώς στα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα της Ιατροτεχνολογίας, φέρνει από τους πρώτους στη χώρα μας το Ρομποτικό Λαπαροσκοπικό Σύστημα (Robotised Laparoscopic System) DEX, για το οποίο είναι υπεύθυνος και στο οποίο εκπαιδεύει συνέχεια το ιατρικό προσωπικό της Doctors’ General Clinic. Έχει σπουδάσει σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδας, ενώ παράλληλα διαθέτει πλούσια συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια σημαντικών φορέων.

Εν κατακλείδι, η ρομποτική χειρουργική μεταφέρει ακλόνητες ελπίδες για το μέλλον της ιατρικής. Η Doctors’ General Clinic όντας μια από τις κορυφαίες ιδιωτικές γενικές κλινικές, της χώρας, διαθέτει απαράμιλλη τεχνολογία αιχμής στη διάθεση του πολυδύναμου και εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού της. Διατηρώντας ψηλά το αίσθημα ευθύνης έχει προμηθευτεί και χρησιμοποιεί το Ρομποτικό Λαπαροσκοπικό Σύστημα (Robotised Laparoscopic System) DEX. Στόχος είναι να καταστούν οι μέχρι πρότινος πολύπλοκες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, ευκολότερες, μειώνοντας το άγχος του χειρουργού καθώς και τη διάρκεια του χειρουργείου. Η Doctors’ General Clinic βρίσκεται ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων καθώς διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην υπηρεσία των ασθενών.

Επιμέλεια
Εμμανουήλ Μανουσάκης – Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολόγος, Διευθυντής Τμήματος Λαπαροσκοπικής Ουρολογίας