Ακτινολογικό

Ακτινολογικό

Το Ακτινολογικό τμήμα του Doctors' Hospital, είναι μια απολύτως αξιόπιστη επιλογή για ακτινολογικές εξετάσεις, στο κέντρο της Αθήνας,. Εξοπλισμένο με ακτινολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, εξασφαλίζει αποτελέσματα υψηλής πιστότητας και ακρίβειας, ενώ παράλληλα διασφαλίζει πολύ χαμηλή έκθεση σε ακτινοβολία. Οι πιστοποιημένες συντηρήσεις και οι έλεγχοι που γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος ποιότητας αποτελούν εγγύηση λειτουργίας του εξοπλισμού , ενώ η αυστηρή επιλογή, η εξειδίκευση και η διαρκής ενημέρωση του προσωπικού μας συμβάλουν στην αξιοπιστία μας.

Εξετάσεις/Θεραπείες

Κλασσικές ακτινογραφίες

Διεγχειρητική ακτινοσκοπική απεικόνιση

Ψηφιακές μαστογραφίες

Κυστεογραφίες

Αρθρογραφία

Λήψεις με φορητό ακτινολογικό μηχάνημα