Εξειδικευμένος έλεγχος κεφαλαλγίας

Εξειδικευμένος έλεγχος κεφαλαλγίας

• Λήψη ιστορικού και Εξέταση από Εξειδικευμένο Νευρολόγο
• Τέστ Κεφαλαλγίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
• Εργαστηριακός και Απεικονιστικός έλεγχος σε περίπτωση που ζητηθεί
• Εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο για την αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας
 

Κόστος 30€