Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική

Ελάχιστα Επεμβατική Θωρακοχειρουργική

Eλάχιστα επεμβατική με μία τομή (Uniportal) θωρακική με βίντεο χειρουργική (Uniportal VATS- Uni-VATS)

Η ελάχιστα επεμβατική με μία τομή (Uniportal) θωρακική με βίντεο χειρουργική (Uniportal VATS) είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση που περιλαμβάνει την πρόσβαση στους πνεύμονες μέσω μίας μόνο τομής.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Uni-VATS, ο χειρουργός δημιουργεί μια μικρή τομή, πλάτους εκατοστών, μεταξύ των πλευρών. Αυτή η τομή χρησιμεύει ως είσοδος για την εισαγωγή μίας κάμερας (θωρακοσκόπιο), που συνδέεται με μια τηλεοπτική κάμερα οπτικών ινών.

Το θωρακοσκόπιο επιτρέπει στον χειρουργό να παρατηρεί την υπεζωκοτική κοιλότητα και τους πνεύμονες και να διεξάγει τη χειρουργική επέμβαση χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει πλήρως το θωρακικό τοίχωμα όπως γίνεται στις κλασσικές επεμβάσεις. Μέσω αυτής της ενιαίας, μικρής τομής, ο χειρουργός μπορεί να εκτελέσει βιοψίες ή εκτομή πνευμονικού ιστού, καθώς και πιο περίπλοκες επεμβάσεις όπως επεμβάσεις στο θωρακικό τοίχωμα.

Το Uni-VATS επιτρέπει την πρόσβαση στη θωρακική κοιλότητα μέσω μίας μόνο τομής, η οποία μπορεί να μειώσει τις επιπλοκές που σχετίζονται με τις θωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις και να ελαττώσει το χρόνο αποκατάστασης.

Πότε μπορεί να γίνει η ελάχιστα επεμβατική τομή (Uniportal) θωρακική με βίντεο χειρουργική (Uni-VATS);

Πολλοί ασθενείς από αυτούς που χρειάζονται χειρουργική επέμβαση στο Θώρακα θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση όπως το Uni-VATS, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι μια εξίσου αποτελεσματική διαδικασία για βιοψίες και εκτομή πνευμονικού ιστού, καθώς και για ανακατασκευή του θωρακικού τοιχώματος.

Το Uni-VATS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση και τη θεραπεία ατόμων με καρκίνο στον πνεύμονα και άλλους όγκους στο θώρακα και το μεσοθωράκιο. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αντιμετώπιση πνευμοθώρακα, αιμοθώρακα και για αντιμετώπιση υπεριδρωσίας. Οι ενδείξεις διαρκώς αυξάνονται καθώς αποκτάται εμπειρία με την τεχνική αυτή παγκοσμίως.

Πλεονεκτήματα

Επειδή το Uni-VATS είναι λιγότερο επεμβατικό από τις παραδοσιακές ανοιχτές θωρακοτομές, η μετεγχειρητική αποκατάσταση τείνει να είναι ταχύτερη, με μικρότερη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο. Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι οι ελάχιστα επεμβατικές θωρακικές χειρουργικές επεμβάσεις μειώνουν τον μετεγχειρητικό πόνο και τον κίνδυνο επιπλοκών σε σύγκριση με τις ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς να επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Εννοείται και πως το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο.

Υπάρχουν κίνδυνοι από την επέμβαση αυτή;

Όπως συμβαίνει με όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις, το Uni-VATS συνοδεύεται από τους τυπικούς κινδύνους μόλυνσης και αιμορραγίας. Τραυματισμός στο διάφραγμα, το ήπαρ ή τη σπλήνα μπορεί να συμβεί λόγω της εγγύτητάς τους στο χειρουργικό σημείο.

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα ο χειρουργός να αποφασίσει κατά την επέμβαση να μεταβάλλει την επέμβαση σε ανοικτή εάν δεν είναι εφικτή η επέμβαση μέσω αυτής της μικρής τομής.

Επιμέλεια
Παναγιώτης Χουντής – Χειρούργος Θώρακα-Καρδιάς, Διευθυντής Θωρακοχειρουργικού Τμήματος Doctors’ General Clinic, Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του ΝΝΑ